Neden iletişim seminerlerine katılmalısınız?

Geçmişin olumsuz etkilerini, üstünüzden atıyor.  Sürekli bir şeylere katlanma, alttan alma ve ödün verme eğilimlerinizi yok ediyorsunuz.

 

Mütevazı davranmanın alışkanlığı içerisinde, başkalarının size olan düşük değerli bakış açısını, ortadan kaldırdınız.  Gerçek güçlü bir motivasyonla, güvenle sözü alıp eyleme geçmek sizi hayatınızdaki hedeflerlere götürüyor.

 

Özgürlüklere açık, net ve içtenlikli bir iletişim kurmanın doyumunu sağlamak. Sizi daha mutlu kılıyor.

 

Sizi çevreleyen değerli ve nitelikli insanlarla birlikte olmanın keyfine varıyor.  Onlarla uzun süreli, değerler aktaran pozitif ilişkiler kuruyorsunuz.

 

Etrafınızdaki insanların, beyinlerinde sizi ön kabulleriyle yönlendirmelerine izin vermeyerek. Onların kaprislerine ve insafına boyun eğmeden hayatınızı kontrol ediyorsunuz.

 

Bir şeyi isteyebilme ve onu alabilme yeteneği kazanıyorsunuz.

 

Evrendeki  gerçek yerinizi ve amacınızı bulup tüm bereketiyle yaşıyor ve beraberinde gelen tüm ilişki ve bağların: Başarının, servetin, hazzın tadını çıkarıyorsunuz.       

 

 Size ilişkilerinizde dayatılan:  Engelleyici, kısıtlayıcı ve sabote eden negatif yönlendirmelerden uzak tutan, geliştiren, eğlendiren gerçek bağların kurulduğu ileriye götüren ilişkiler kuracağınız bir iletişim modeli kazandırıyor.

 

Sağlıklı, kişisel gelişim ve kendini ifade etme yeteneğini çarpıcı şekilde sürdüren ve inisiyatifinizi elinizden bırakmayacağınız bir iletişim stiliniz oluyor.